พุทธพิสัย

พุทธพิสัย (กาย)

ขณะที่เด็กเล่น สมองจะสั่งการให้อวัยวะต่างๆ เคลื่อนไหวอย่างสัมพันธ์กัน การกระตุ้นสมองให้สั่งการจะส่งผลดีต่อสติปัญญา และการเรียนรู้ของเด็ก
จิตพิสัย

จิตพิสัย (ใจ)

เด็กจะมีพัฒนาการด้านความฉลาดทางอารมณ์ที่ดี ความสนุกสนานจากการเล่นจะลดการทำางานของสมองส่วน Amygdalaซึ่งเป็นสมองส่วนเกี่ยวกับความรู้สึกด้านลบ
ทักษะพิสัย

ด้านทักษะพิสัย (สังคม)

สามารถสร้างภาพการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นการจำาลองสภาวะภายในความคิด อันเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค
0 นาที
ก่อนเข้าเรียน
0 นาที
ระหว่างวัน
0 นาที
หลังเลิกเรียน

“แนะนำ 60 นาที” สูตรแอ๊คทีฟ 10-20-30

องค์การอนามัยโลกแนะนำว่า ในแต่ละวัน เด็กควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง-หนัก อย่างน้อยที่สุด 60 นาที หรือมากกว่านั้น อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ หรือสะสมปริมาณรวมของพลังงานที่ใช้อย่างน้อย 200 kcal/วัน (เทียบกับการเดิน 3.2 กม./วัน หรือเดิน 60 นาที) 60 นาทีนี้สามารถแบ่งช่วงเวลาเล่นเพื่อสะสมให้ครบ 60 นาที/วันได้ โดยใช้หลัก 10-20-30 เช่นมีกิจกรรมตอนเช้า 10 นาที, กิจกรรมระหว่างวันหรือพักเที่ยง 20 นาที, และกิจกรรมตอนเย็นอีก 30 นาทีก็ได้

กิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมแต่ละวัยเด็ก

เด็กกับการเล่นนั้นเป็นของคู่กัน เด็กบางคนยิ่งได้ได้วิ่งเล่นกระฉับกระเฉงยิ่งสนุก แต่บางครั้งดูเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่ซะเองที่อาจปวดหัวเวลาเห็นเด็กอยู่ไม่สุข “จนเผลอห้ามเด็กเล่น” แต่คุณพ่อคุณแม่รู้หรือไม่ว่า เมื่อเด็กออกมาเล่นอย่างแอ๊คทีฟ ได้ขยับร่างกายจนได้เหงื่อ “สมองของเด็กจะตื่นตัวโดยจะทำหน้าที่สั่งการให้เด็กเคลื่อนไหวไปในลักษณะและทิศทางต่างๆ จึงเท่ากับสมองได้รับการพัฒนาให้ทำหน้าที่คิด วิเคราะห์ ตัดสินใจและเรียนรู้ในการตอบสนอง” นอกจากนี้การเล่นยังเป็นการฝึกเด็กๆเคารพกติกาและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับเด็กๆคนอื่น หรือเรียกว่าการฝึกทักษาทางสังคมนั่นเอง

ออกมาเล่นกันเถอะพวกเรา
คลื่นสมอง
กิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมแต่ละวัยเด็ก
ยิ่งเด็กเล่นเยอะ = เด็กเก่งยิ่งแยะ

ข้อดีของการเล่นที่คุณอาจไม่รู้

แหล่งความรู้

แหล่งการรียนรู้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมที่มีศักยภาพอย่าง Active Play ไม่ว่าจะเล่นเองคนเดียว เล่นเป็นกลุ่ม หรือการเล่นที่มีการกำหนดรูปแบบและกติกา ล้วนทำให้เด็กได้รับความสนุกสนาน เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยแยกประเภทความรู้ทั่วไป สำหรับผู้ปกครอง/ทางบ้าน สำหรับคุณครู หรือโรงเรียน, สำหรับชุมชน และประเภทอื่นๆ

 

เเหล่งความรู้ผู้ปกครอง/ครอบครัว เเหล่งความรู้คุณครู/โรงเรียน เเหล่งความรู้ชุมชน เเหล่งความรู้บทความอื่นๆ

 

ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

คลังภาพ

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Like Us on Facebook