เรือบก กีฬาพื้นบ้านภาคเหนือ

เรือบก กีฬาพื้นบ้านภาคเหนือ

 

ความเป็นมา              

กีฬาเรือบกเป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนานของชาวจังหวัดเชียงใหม่   ซึ่งดัดแปลงรูปแบบการเล่นมาจากการแข่งเรือในน้ำ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีตามธรรมชาติคือไม้ไผ่ลำยาวเป็นลำเรือใช้ขี่   เพื่อวิ่งแข่งขันกัน   นิยมเล่นในงานประจำปี หรืองานรื่นเริงต่างๆ และงานประเพณีทางศาสนาของหมู่บ้าน   บางครั้งก็มีการจัดให้แข่งขันกันเป็นรั้งคราว   ปัจจุบันยังเป็นที่นิยมเล่นกันอยู่ในชนบท                

ผู้เล่น                

เล่นได้ทุกเพศทุกวัย   ตามปกติจะแบ่งผู้เล่นออกเป็นพวก   พวกละประมาณ 10 คน โดยจะจัดให้วัยและขนาดร่างกายใกล้เคียงกัน                

อุปกรณ์การเล่น

ไม้ไผ่ขนาดโตเท่ากำปั้น   ลิดกิ่งและข้อให้เรียบ   เพียงพอสามารถที่จะบรรจุคนขี่ได้ 10 คนมีจำนวนเท่ากันกลุ่มผู้เล่น                

สถานที่เล่น                

บริเวณพื้นที่ราบเรียบเป็นลานมีขนาดกว้าง   เช่นลานทุ่งหรือ ชายทุ่ง   กำหนดเส้นเริ่มหรือเส้นชัยให้มีระยะห่างตามที่ตกลงกัน   ส่วนใหญ่จะกำหนดระยะทาง   50 เมตร                

วิธีการเล่น 

               1.ผู้เล่นแต่ละกลุ่มยืนคร่อมแถวไม้เป็นแถวตอน   มือทั้งสองจับท่อนไม้ไว้ให้แน่น   ผู้เล่นแต่ละคนจะห่างกันประมาณ 20 เซนติเมตรให้คนหัวแถวยืนอยู่หลังเส้นเริ่ม   หันหน้าไปทางเส้นชัยมี

               2.กรรมการควบคุมกลุ่มละ 2 คนอยู่หัวไม้ ท้ายไม้   ข้างละ 2คนเพื่อควบคุมการเล่นให้เป็นไปตามกติกา

               3.เริ่มเล่นโดยกรรมการกลางที่ทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขัน   ให้สัญญาณเริ่มเล่น   ผู้เล่นทุกกลุ่มจะต้องเดินขี่ไม้แข่งกันไปให้ถึงเส้นชัยก่อนฝ่ายตรงข้ามให้ได้

               4.กลุ่มใดเดินไปถึงเส้นชัยก่อนและทำถูกต้องตามกติกา จะเป็นผู้ชนะ และผู้แพ้จะต้องให้ผู้ชนะขี่คอวิ่งรอบสนานแข่งขันจำนวน 1 รอบ

กติกา 

               1.ผู้เล่นทุกคนในกลุ่มจะต้องเดินคร่อมไม้ตลอดทาง

              2.อนุญาติให้ผู้เล่นหลุดจากไม้ได้ไม่เกิน 3 ครั้งหากผู้เล่นหลุดจากไม้จะต้องหยุดเดินและจัดผู้เล่นใหม่ให้ถูกต้องเสียก่อนจึงจะสามารถเดินต่อไปได้

               3.ให้มีกรรมการประจำพวก พวกละ 2 คน และกรรมการชี้ขาด 1 คน เพื่อควบคุมการเล่นให้เป็นไปตามกติกา 

ที่มา

https://thaifolksport.wordpress.com/

ปฏิทิน

โพสต์ล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120