พาเด็กเข้าวัดทำบุญ สร้างสังคมเด็กเก่ง ดี มีคุณธรรม


เป้าหมายของผู้ปกครองทุกคน นอกเหนือจากคาดหวังให้ลูกๆประสบผลสำเร็จในการเรียน การงานแล้ว ยังต้องการให้เป็นคนดีของสังคมด้วยปัจจุบันต้องยอมรับว่า สภาพเศรษฐกิจ สังคม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามยุคสมัย อาจทำให้ครอบครัวห่างเหินกันบ้าง ลูกๆบางส่วนต้องอยู่กับสถานที่เรียน ที่กวดวิชา เรียนพิเศษในสิ่งที่เด็กสนใจ ทั้งดนตรี กีฬา


ดังนั้น การจัดสรร แบ่งเวลาให้กับเด็กๆ ในบางโอกาสพิเศษ การเลือกที่จะพาลูกๆเข้าวัด ทำบุญ ร่วมกิจกรรมกับชุมชน บ้าน วัดโรงเรียน ก็จะเป็นอีกรูปแบบที่ช่วยสั่งสอนให้เด็กก้าวไปสู่สิ่งที่ดีๆ มีพร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม มีความสุขทางใจในฐานะพุทธศาสนิกชน ที่ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมพื้นฐานด้วยการ บริจาคทาน ทำบุญ เข้าวัด ฟังธรรมแต่ปัญหาที่ผู้ปกครองส่วนหนึ่งมักจะประสบอยู่่บ่อยๆคือความซุกซน ไม่อยู่นิ่งตามวัยของเด็กๆแต่ละช่วงอายุ จึงกลายเป็นอีกเหตุผล ข้ออ้างที่ผู้ปกครองส่วนหนึ่งมักจะไม่นำาเด็กๆไปวัดทำบุญ ทั้งๆที่ลานวัด ลานต่างๆในวัดนั้นมีการพัฒนา เพื่อทุกกลุ่มวัย บางวัดมีมุมนันทนาการเพื่อเด็กๆได้อยู่รวมกลุ่ม เล่นกันตามประสาเด็กบางแห่งมีสวนสนุก มีอุปกรณ์ตามยุคสมัยทั้งรูปปั้นการ์ตูน สัตว์แปลกๆที่มีสีสัน มีความปลอดภัย ให้เด็กเพลิดเพลินระหว่างผู้ปกครองใช้เวลากับวัตรปฏิบัติในวันทำบุญที่วัดนั้นๆ โดยไม่ต้องกังวล เสียงร้องไห้ กระจองอแง หรือความไม่อยู่นิ่งของเด็กๆเพราะวัดมีพัฒนาการไปไกล มีทีมงาน ในวัยเด็กโต วัยรุ่นที่เข้าวัดมาเป็นจิตอาสา ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ดูแลเด็กๆกันมากขึ้นข้อดีของการพาเด็กๆลูกๆเข้าวัด จะช่วยให้เด็กกล้าแสดงออก ไม่หวาดกลัวการพบปะผู้คนมากมาย ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ มีประสบการณ์แปลกใหม่ ช่วยฝึกสมาธิทำให้จิตใจสงบ เกิดสติปัญญา

พาเด็กเข้าวัด (2)
เมื่อเด็กมีสมาธิและจิตใจที่สงบและเป็นสุขก็จะเป็นต้นทุนให้เกิดความพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การทำกิจกรรมร่วมกันโดยการเข้าวัด ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวอีกด้วยในวัดนอกจากจะมีมุมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันตามความเหมาะสม ทั้งการกวาดลานวัด ,ตัดแต่งต้นไม้ วัชพืชในวัด ล้างถ้วยชาม การทำความสอาดในสถานที่ต่างๆที่ทางวัดอนุญาต เป็นต้น


หลายๆวัด มีมุมฝึกสอนทักษะ การประดิษฐ์เทียน ,ร้อยดอกไม้, ทำพาน ,กระทง, จักสาน งานไม้ เครื่องใช้สอยต่างๆที่จำเป็นในวัด ในชุมชน เช่น ช่วงใกล้วันลอยกระทง จะมีการสอนวิธีปั้น ถางประทีป จุดเทียน ในช่วงเทศกาล , การทำกระทงแบบต่างๆ รวม
ถึงการร่วมเป็นจิตอาสา ในงานวัด เพื่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์สิ่งเหล่านี้จะเป็นกลไกหนึ่งที่ไม่เพียงสร้างเสริมทักษะ การเรียนรู้ การเข้าสังคมของเด็ก แต่ละกลุ่มวัย ธรรมะกับเด็ก จะเป็นรากฐานที่มั่นคง ของชีวิตในอนาคตต่อไป
ผู้ปกครอง บรรดา พ่อ แม่ ต้องค่อย ๆสอนสั่ง เติมให้ทีละเล็กทีละน้อย อาจหยิบยกคำสอน ข้อคิด นิทานธรรมะ หรืออื่น ๆ มาเล่าให้ลูกฟัง สอนให้ลูกไหว้พระประจำวัน ฝึกกราบหมอนก่อนนอน เพื่อลูกจะได้รู้ถึงความสำคัญของการกราบ โดยการสอนควบคู่กับการฝึกจะเป็นธรรมชาติที่ค่อยๆพอกพูน งอกงามในใจเด็ก

พาเด็กเข้าวัด (4)
หากมีวันว่าง มีเวลา มีวันหยุด อาจนำเด็กๆไปปล่อยปลา ปล่อยนก หรืออาจจะพาไปทำบุญในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เลี้ยงข้าวกลางวันบ้านเด็กกำพร้า บ้านสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการ จะเป็นการเพาะบ่มจิตใจเด็กๆให้เปี่ยมด้วยเมตตา ซึ่งสิ่งเหล่านี้สังคมคนรุ่นใหม่ๆขาดแคลน
ในการพาเด็กๆเข้าวัดหรือดำเนินกิจกรรมสายบุญนั้น ควรดูความพร้อมของลูกด้วย ว่าสามารถพาเข้าวัดได้อย่างราบรื่นหรือไม่ เพราะอุปนิสัยของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนซุกซน บางคนกล้า หากไม่แน่ใจอาจลองพาลูกเข้าวัดดูสักครั้ง
แล้วสังเกตพฤติกรรมและความรู้สึกของเด็กๆ ไม่ควรบังคับลูกให้เข้าวัด ทุกอย่างควรค่อยเป็นค่อยไป ที่สำคัญ ก่อนที่จะนำลูกเข้าหาธรรมะ พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องมีใจใฝ่ธรรมะก่อนด้วย ต้นแบบที่ดี ย่อมเป็น เยี่ยงอย่างที่ดีเสมอ

ปฏิทิน

โพสต์ล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120