ลดการเรียน เพิ่มการเล่นช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

กระบวนการเรียน การสอนแต่ละช่วงวัย มักจะเกิดข้อคำถาม ถึงบทสรุปและผลสัมฤทธิ์เสมอว่า มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุดจริงหรือ โดยเฉพาะ การศึกษาตามช่วงชั้นที่สังคมไทยเกิดความหวาดหวั่นในกรณีเตรียมสอบแข่งขัน เพื่อสร้างโอกาสตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถม และระดับต่างๆ จนส่งผลให้มีการพิจารณา ทบทวนกฎกติกาที่เน้นการเรียน เพื่อการสอบ เพื่อการแข่งขันและเริ่มทดลองนำร่อง กระบวนการ ลดเวลาเรียน มาสู่การเสริมสร้างกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้ นอกห้องเรียนมากขึ้น


ทั้งนี้หลายๆประเทศ มีการกำหนดช่วงเวลาเรียนในห้องเรียนไม่มาก และเปิดโอกาสให้เด็กๆแต่ละช่วงวัย ได้แสวงหา ทักษะ ประสบการณ์ สิ่งที่อยากเรียนรู้จนกลายเป็น กิจกรรมเล่นมากกว่าเรียนต้องยอมรับว่าสูตร การเรียน การสอน โดยทั่วไป ในทุกช่วงชั้นของไทย จะ มีคาบเรียนเฉลี่ย 6-8 ชั่วโมง โดยมีวันหยุดพัก เสาร์ อาทิตย์ แต่หลายๆครอบครัว มักจะเลือกให้ลูกๆไปเรียนเสริม กวดวิชา ด้วยความเข้าใจว่า เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทั้งนี้การปล่อยให้สมองได้พัก ให้เด็กๆได้หยุดอยู่กับธรรมชาติตามวัย ปล่อยให้เด็กได้ทำอะไรตามใจชอบ อาจจะเป็น การเล่นคนเดียว การเล่นรวมกลุ่ม

ลดการเรียนเพิ่มการเล่น (1)
การเล่นทุกรูปแบบล้วนมีผลต่อพัฒนาการของสมองเด็ก เป็นสิ่งที่ผู้ปกครอง ต้องเข้าใจเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นโดยเด็ก ต้องสนุกและมีความสุข เหมาะสมกับวัย มีความปลอดภัย เพื่อนเล่น (หรือของเล่น) ที่ดีที่สุดของเด็ก คือ พ่อแม่การที่เด็กได้ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้าน ได้กระโดดโลดเต้น ปีนป่ายต้นไม้ การทำกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม และด้านร่างกายช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ช่วยเรื่องการทรงตัวนอกจากนั้น ยังสามารถรับรู้ความในใจของเด็กผ่านการเล่นของเด็กได้ เช่นการวาดรูป ที่จะสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในใจเด็กๆ จากรูป เส้น สี หรือแม้แต่ของเล่นต่างๆ

ลดการเรียนเพิ่มการเล่น (3)
ผู้ปกครองอาจต้องคอยกระตุ้น หรือแนะนำวิธีการเล่นใหม่ๆ ให้เด็ก แต่ต้องระวังไม่ให้การเล่นนั้นเป็นการเล่นแบบผู้ใหญ่ ซึ่งจะเป็นการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้การเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับเด็ก พ่อแม่ ควรมีคำแนะนำ คำอธิบาย ถ้าเป็นเด็กเล็กๆต้องหากิจกรรมง่ายๆ ให้ทำ วาดรูป ปั้นแป้ง ปั้นดินเหนียว เล่นกับตุ๊กตา ต่อจิ๊กซอว์ ต่อรูปปริศนาเด็กบางวัยจะชื่นชอบ การเล่นบทบาทสมมติ การเยนแบบผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นปกติของวัย ดังนั้นผู้ปกครองไม่ต้องกังวลที่เห็นเด็กๆเล่นขายของ ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างเต็มที่ ดูแลสังเกตอยู่ใกล้ๆ และเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการเพราะบางครั้งการต่อรอง การเล่นบทสมมติอาจทำให้เด็กคิดว่าเป็นเรื่องจริง และเมื่อถูกเอาเปรียบอาจไม่พอใจ ร้องไห้ งอ แงตามวัยดังนั้น พ่อแม่ต้องค่อยๆอธิบาย จะช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้ กฎกติกาที่เหมาะสม ในการละเล่น ซึ่งจะเป็น พื้นฐานก้าวไปสู่การเคารพกฎกติกาสังคมต่อไป


อย่าลืมว่า ในกิจกรรมการเล่นนั้น ถ้าพ่อแม่เล่นด้วย ก็จะช่วยส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านภาษา และถ้าเด็กเล่นกับเพื่อน ก็ยังช่วยพัฒนาทักษะทางด้านสังคม เมื่อเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป ควรได้เล่นกับเด็กคนอื่นๆ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านสังคม
ประโยชน์ของการเล่น คือ การได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การวางแผน การลองผิดลองถูก การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกิดการแลกเปลี่ยน ช่างคิด ช่างสังเกต กล้าแสดงออก และอื่นๆ โดยกิจกรรมที่มีหลากหลายให้เลือกนั้น จะมีประโยชน์แตกต่างกันไป ผู้ปกครองต้องพิจารณาประกอบด้วยเช่น การ เล่นระบายสี จะช่วยเสริมจินตนาการได้เป็นอย่างดี การฝึกทำขนมทำขนมกันทั้งครอบครัวไม่เพียงสนุกสนาน ยังเป็นการสานสายสัมพันธ์ในครอบครัวเล่นบทบาทสมมุติ คุณพ่อคุณแม่จะลองสนุกไปกับบทบาทที่เด็กๆ มอบให้แล้วเล่นละครไปด้วยกันก็ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับเด็กได้เป็นอย่างดีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การเรียน การเล่น ล้วนเป็นการเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ แปลกใหม่ ในชีวิตเด็กทุกช่วยที่ทรงคุณค่าทั้งสิ้น

ปฏิทิน

โพสต์ล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120