เปิดโลกใหม่ๆให้เด็กทุกวัย เข้าค่าย ลุยโคลน

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กๆทุกกลุ่มวัย ไม่ว่าจะเด็กเล็ก เด็กโต หรือแม้แต่วัยรุ่นนั้น จะมีอีกกิจกรรมที่เด็กๆส่วนใหญ่ชื่นชอบกันมากคือ"การเข้าค่าย" โดยเป็นการใช้เวลาทั้งวันหรือหลายวัน ในการอยู่ร่วมกันของเด็กๆในวัยเดียวกัน ในสถานที่แห่งใด แห่งหนึ่ง เพื่อร่วมทำกิจกรรม เล่นสนุกสนาน ด้วยเกมส์การละเล่นที่มีทั้งสาระความรู้ และ ความบันเทิง กระทั่งการได้ออกกำลังกาย   นอกจากการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์อยู่บ้าน  ปกติแล้ว การเข้าค่าย จะเป็นอีกกิจกรรมที่สถานศึกษาในระบบ ผนวกเข้ากับวิชาด้านสังคม เช่น การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ค่ายวิชาการ ค่ายฝึกหัดทักษะ เรียนรู้งานฝีมือ ศาสตร์ ศิลป์ต่างๆ ทั้งดนตรี วาดภาพ เป็นต้น


การเข้าค่ายไม่จำเป็นต้องนำเด็กๆไปค้างคืนก็ได้ อาจเลือกกิจกรรมไปกลับ เพื่อให้เด็กค่อยๆปรับตัว เรียนรู้ การอยู่ร่วมกัน และอย่าพยายาม ให้เด็กๆรู้สึกว่าเป็นการส่งตัวเข้าค่ายกวดขัน วินัย เพราะจะทำให้เด็กๆไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมปัจจุบัน ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือช่วงปิดเทอม ทุกภาคการศึกษา จะมีกิจกรรม ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน หน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่าย มีให้ผู้ปกครอง พิจารณา คัดเลือกตามความเหมาะสมที่หลากหลาย อาทิ ค่ายธรรมะ การนำพาเด็กๆไปร่วมทำบุญ ตักบาตร กวาดลานวัด ร่วมพิธีกรรมถวายภัตตาหาร ฟังสาระด้านธรรมะ จากวิทยากร พระวิทยาจารย์ผู้มีความรู้ บางชุมชนอาจมีการนำกระบวนการ สืบสานภูมิปัญาท้องถิ่นเข้ามาร่วมและกิจกรรมค่ายให้เด็กๆเพลิดเพลินสนุกสนาน กับวิถีชุมชน วิถีถิ่นทั้งการปั้นดินเป็นภาชนะ การประดิดประดอยงานหัตถศิลป์แบบง่ายๆของชุมชน หรือแม้แต่การแบ่งกลุ่มเด็ก ออกไปตามพื้นที่สวน,ไร่,นา แหล่งท่องเที่ยว เพื่อเรียนรู้ ต้นทุนที่มีอยู่ของท้องถิ่นที่เด็กๆมีภูมิลำเนาใกล้เคียง ให้เกิดความรักหวงแหนของดีที่มีอยู่ที่น่าสนใจคือกิจกรรมชาวค่าย จะมีสารพัดเกมส์ กิจกรรม ให้เด็กๆมีความสุข เกิดการเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆในวัยเดียวกัน

กิจกรรมชาวค่าย (2)
เกมส์ ทีมเวิร์ค เกมส์ฐานรับน้อง เกมส์เบ็ดเตล็ด พลศึกษา เกมส์นันทนาการสนุกๆ เกมส์ละลายพฤติกรรม แต่ละเกมส์ ฐานเรียนรู้ที่มีมากมาย จะมีทีมงาน วิทยากรชาวค่าย กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้ปกครองไม่ต้องกังวลบางกิจกรรมเข้าค่าย ได้เปิดพื้นทีให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ในรูปแบบ ครอบครัวชาวค่าย ซึ่งมีทั้งค่ายเพื่อบริการสังคม ที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่บางค่ายก็อาจมีค่าใช้จ่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาคัดเลือกอย่างเหมาะสมของแต่ละครอบครัวอย่างไรก็ตาม การเข้าค่ายนั้น สิ่งที่ผู้ปกครองต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรกคือ เป้าหมายที่ให้เด็กๆเข้าร่วมหากต้องการความรู้เพิ่มเติม อาจให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ ซึ่งจะมีทั้งค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายดนตรีถ้าต้องการพัฒนาการเด็กๆ อาจให้เข้าร่วมค่ายที่มีการผสมผสานกันระหว่างสาระความรู้ควบคู่ไปกับความบันเทิง การได้ออกกำลังกาย ซึ่งจะมีเงื่อนไขกำหนดช่วงวัยของเด็กๆในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่แล้วกิจกรรมเข้าค่าย ที่มีความหลากหลายให้เลือกนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม พัฒนาการของเด็กๆ ได้อย่างวิเศษสุด

กิจกรรมชาวค่าย (5)
เป็นการใช้เวลาในช่วงหนึ่งของเด็กๆที่จะเพาะบ่ม การเรียนรู้ที่อาจจะสะท้อนอุปนิสัย ความชอบของเด็กๆในแต่ละด้าน ให้ผู้ปกครอง เข้าอก เข้าใจลูกๆได้ดียิ่งขึ้น เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนในโอกาสต่อไปเช่น เด็กๆบางคน เข้าค่ายด้านกีฬา ด้านวิชาการ ค่ายดนตรี แล้วสามารถแสดงความรู้ ความสามารถได้เด่นชัดออกมา เมื่อมีการส่งเสริม อย่างจริงจังของสถานศึกษากับครอบครัว ทำให้เด็กๆจำนวนหนึ่ง ก้าวหน้า กลายเป็นดาวเด่นที่เจิดจรัส ในสังคม ตามความถนัด ประสบความสำเร็จในเส้นทางชีวิตกลายเป็นต้นแบบ ให้เด็กคนอื่นๆได้เรียนรู้ ก้าวตาม ในแนวทางที่ดี และสร้างสรรค์ต่อไป จึงนับว่า กิจกรรม ชาวค่าย ได้เปิดโลกใหม่ๆให้เด็กๆทุกวัย อย่างมหัศจรรย์วันนี้ผู้ปกครอง เล็งกิจกรรมค่ายไหน ให้เด็กๆ กันบ้าง

ปฏิทิน

โพสต์ล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120