แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน   มีอะไรน่าสนใจบ้าง.


 การเรียนรู้ ทุกช่วงวัย สามารถพบเห็น จดจำ นำไปเป็นทักษะ ประสบการณ์ เพื่อฝึกฝนทักษะ สร้างกระบวนการเรียนรู้ หรืออาจเลียนแบบในสิ่งที่ดี เหมาะสม ไปใช้ได้อย่างลงตัว  การเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ ช่วยให้เปิดมุมมองแตกต่างจากห้องเรียน ดั่งคำกล่าวที่ว่า หมื่นพันตำรา  ล้านๆทฤษฎี  ไม่เท่าสัมผัส รู้จริง จากการลงมือปฏิบัติ


 ทั้งนี้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดี มีคุณวิเศษเฉพาะมีมากมาย เริ่มจากบ้าน ถือเป็นห้องเรียนที่มีความมหัศจรรย์ พิเศษสุดกว่าห้องเรียนใด ถ้าครอบครัวอบอุ่น มีความสุข พ่อแม่เป็นคนขยัน ประกอบสัมมาอาชีพใดๆ เด็กก็จะรับรู้ เลียนแบบ ซึมซับโดยไม่รู้ตัว เช่น บ้านเป็นร้านขายของ ด้วยลูกๆก็มักจะชอบค้าขาย ชอบทำธุรกิจ หากพ่อแม่ เป็นชาวสวน ชาวไร่ เลี้ยงสารพัดสัตว์ทั้งปลา  เป็ด  ไก่ วัว  แพะ  แกะ บรรดาลูกๆก็จะชอบสัตว์ คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่หวาดกลัว การเข้าใกล้ นอกเหนือจากสุนัขและแมว สัตว์เลี้ยงสุดโปรดของเด็กๆ


  สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ วัดในชุมชน ใกล้บ้าน ก็จะเป็นอีกแหล่งเรียนรู้ เพาะบ่มความคิด สติปัญญาและพฤติกรรมของเด็กๆ เมื่อใด ผู้ปกครอง ชอบที่จะนำลูกๆไปวัดทำบุญด้วย เด็กๆก็จะได้เรียนรู้การบริจาคทาน การให้  พบเห็นสังคมชาวพุทธ ที่ยึดมั่นในวิถีแห่งการทำดี ทำบุญ กลายเป็นคนมีจิตใจ อ่อนโยน มีเมตตา


 อย่างไรก็ตามสภาพสังคม ที่พัฒนา พลิกผันไปตามยุคสมัย สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ ตามวิถีสังคมนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่า คือ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์รวมทุกสิ่งที่ผู้คนในสังคมต้องการ ทั้งสินค้า ข้าวของเครื่องใช้ อาหารการกินตามศูนย์อาหาร หรือแม้แต่มุมพักผ่อน มุมแห่งความสุขสนุกสนาน ในโลกของเด็กๆทุกวัย


 ตั้งแต่มุมเด็กเล็ก  คลานเตาะแตะไปตามพื้นที่ซึ่งมีการออกแบบ สอดรับกับแต่ละช่วงอายุ พรั่งพร้อมด้วยกิจกรรม กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งกิจกรรม แม่ลูกวัยแบเบาะ วัยที่กำลังคลาน โโยมีของรางวัลล่อใจให้เข้าร่วมเล่นเกมส์ กิจกรรม กระทั่งมุมเด็กโต กับสวนสนุก ทุกเครื่องเล่นที่มีทั้งฟรีและต้องเสียเงิน รวมถึงมุมของวัยรุ่น ตามห้องร้องเพลง  กระโดดโลดเต้นตามจังหวะ มุมเล่นเกมส์สารพัด เป็นต้น
 แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ปกครองควรคำนึงคือ การเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้ ในกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ที่ชอบ เช่น อาจชอบไปดูบอล บาสเกตบอล การว่ายน้ำ การกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งจะเป็นการเพาะบ่ม  นิสัย จิตใจการเป็นนักกีฬา หากเด็กๆได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมด้วย อีกสถานที่สุดโปรดของเด็กๆคงหลีกไม่พ้นสวนสัตว์ หรือฟาร์ม สวนสัตว์ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เปิดบริการกันมากมายตามแหล่งท่องเที่ยวดังๆในชุมชนจังหวัดต่างๆ และพิพิธภัณฑ์สถานที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้เด็กๆได้รู้จักอดีต เทียบเคียงกับปัจจุบัน ผ่านการบอกเล่าของวิทยากร และผู้ปกครอง หรือการรับชม รับฟังวีดีทัศน์ ในขณะเที่ยวชม ยังมีอีกหลายๆแหล่งเรียนรู้ ทั้งจากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่นกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ในพื้นที่อยู่อาศัย หรือจังหวัดใกล้เคียง การเดินทางท่องเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆทั้งน้ำตก ภูเขา  ยอดดอย ศูนย์เรียนรู้เกษตรที่สูง และสถานที่ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้าชม ภายในหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา


 อย่าลืมว่า ทุกการเรียนรู้ ในแหล่งต่างๆนั้น ต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง  เพราะบางแหล่งเรียนรู้ บางสถานที่อาจไม่เหมาะสมกับวัย  เพราะอาจส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจได้ เนื่องจากบางกิจกรรมอาจไม่คำนึงถึงความเหมาะสมทางสังคม อย่างไรก็ตามทุกกระบวนการเรียนรู้ คือส่วนหนึ่งในการ วางรากฐานทางความคิด สติ ปัญญา ของทุกคน  ถ้าเป็นบทเรียนที่ดี ก็จะปลูกฝังสิ่งดีๆงอกงาม ในจิตใจ ถ้าเป็นบทเรียนที่ไม่ดี ก็จะสร้างการตระหนักรับรู้ว่า นี่คือ สิ่งที่ไม่ควรทำ ซึ่งผู้ปกครองต้องให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ปฏิทิน

โพสต์ล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120