กิจกรรมนอกห้องเรียนที่เด็กมักชื่นชอบ

 
 ความสนใจในกิจกรรมนอกห้องเรียนของเด็กแต่ละช่วงวัยอาจมีความแตกต่างกันบ้าง  ตามอุปนิสัย ความชอบและโอกาสในการเรียนรู้  การส่งเสริมสนับสนุนจากสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง
 แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว 10 กิจกรรมยอดนิยม ที่ไม่เลือกกลุ่มวัย จะแบ่งได้ดังนี้

 1.กิจกรรมการอ่าน  จากผลสำรวจและการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้ปกครองส่วนใหญ่พบว่า การอ่านหนังสือ เป็นสิ่งที่เด็กๆมีความชอบมากที่สุด เพราะเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ ถ้าเป็นเด็กเล็กก็จะชอบดูภาพ   ชอบให้ผู้ปกครองอ่านนิทาน การ์ตูนให้ฟัง  ส่วนในกลุ่มเด็กโต จะเลือกอ่าน เลือกสนใจประเภทหนังสือที่ชอบ กิจกรรมการอ่าน มีส่วนสำคัญในการวางพื้นฐานเด็ก ช่วยสร้างจินตนาการทักษะภาษา  การฝึกการมองภาพ สี และช่วยสานสัมพันธ์ที่อบอุ่นของครอบครัว ในการอ่านนิทาน เรื่องาวๆต่างๆให้เด็กได้ฟัง
 2. กิจกรรมการวาดภาพ  นับเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบ ซึ่งไม่เพียงจะต่อเติมจินตนาการของเด็ก ยังเป็นการฝึกฝนทักษะการใช้มือ  หากมีความสนใจ ได้รับการส่งเสริมที่ดี อาจเป็นจิตรกร นักวาดภาพ หรือนักสร้างสรรค์งานศิลปะได้  กิจกรรมวาดภาพยังหมายรวมถึง การวาดลายเส้น การระบายสี  การฝึกการรับรู้ สร้างการจดจำสีของเด็กในแต่ละช่วงวัย โดยเฉพาะการจับคู่สี ที่จะเป็นการสะท้อนสติปัญญา อารมณ์ของเด็กๆได้  แต่ละสี มีผลต่อพฤติกรรมทางอารมณ์ ถ้าชอบสีสดใส ก็จะเป็นคนมุ่งมั่น อารมณ์รุนแรง ถ้าสีโทนอ่อนๆจะเป็นคนมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย เป็นต้น

 3. กิจกรรมการเล่นของเล่น  โดยการเล่นในสนามเด็กเล่น ไม่เพียงเป็นการใช้เวลาว่างของเด็กๆให้มีการเคลื่อนไหว มีการออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพทางสังคม เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้ ที่จะแบ่งปันเครื่องเล่นต่างๆที่มีในสนามเด็กเล่น หรือตามสถานที่บริการเครื่องเล่น ในมุมเด็กตามห้างสรรพสินค้า สถานที่พักผ่อนต่างๆด้วย

 4.กิจกรรมการเล่นคอมพิวเตอร์ ซึ่งมักจะเป็นการเล่นเกมส์เป็นส่วนใหญ่ ที่มีโปรแกรมการเล่น แต่ละเกมส์ บรรจุไว้ ตามความต้องการ หรืออาจจะเล่นผ่านอุปกรณ์ทันสมัยทั้งสมาร์ทโฟน ,มือถือ  อาจสร้างความกังวลให้ผู้ปกครอง กับความสนใจที่จะเล่นคอมพิวเตอร์ ควรกำหนดเวลาให้เด็กๆเล่นในแต่ละวันตามความเหมาะสมของช่วงวัย

 5. กิจกรรมเล่นดนตรี  เด็กๆ กดคีย์ ตี เป่า ไปตามจินตนาการ ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ปลดปล่อยอารมณ์ เพลิดเพลินกับเครื่องเล่น ดนตรีแต่ละชิ้น และเมื่อสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้  ฝึกฝน เครื่องเล่นดนตรีตามประเภทที่สนใจทั้ง ดีด สี ตีเป่าได้ ก็จะเป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาภาวะ อารมณ์ที่ดี

 6. กิจกรรมการเล่นลูกบอล   บรรดาผู้ปกครอง อาจเกิดความห่วงใย ในการเล่นลูกบอล ขนาดต่างๆทั้งเล็ก ใหญ่ ที่กองรวมกันในบริเวณที่กำหนดให้เล่น หรือการแย่งเตะ ไล่จับบอลกับเพื่อนๆ ของลูกๆ กิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกฝนทักษะ ที่นำไปสู่ความชอบ ในกิจกรรมกีฬาต่อไป 

 7.กิจกรรมกีฬา  จะมีความหลากหลายให้เลือกทั้งการว่ายน้ำ การปั่นจักรยานขนาดต่างๆตามวัย โดยพัฒนามาจากการเล่นในวัยเด็กๆ ที่มักจะชอบเล่นลูกบอลกลมๆกัน เป็นกิจกรรมที่เด็กชอบ หากลูกบอลมีสี แตกต่างกันจะช่วยพัฒนาสติ ปัญญาการรับรู้ การมองเห็นที่ดีด้วย

 8.กิจกรรมการปีนป่าย  ไม่ว่าจะเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิง คงไม่มีใครจะปฎิเสธว่าเด็กทุกคน ชอบที่จะปีนป่ายไปตามสิ่งกีดขวางต่างๆ เพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อม  ข้อควรระงคือการปีนป่ายตามต้นไม้ อุปกรณ์ เครื่องเล่นต่างๆที่อาจไม่มั่นคงแข็งแรง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด

 9.กิจกรรมทำอาหาร  อาจเป็นกิจกรรมที่เด็กผู้หญิง อาจชอบมากกว่าเด็กผู้ชาย แต่ผลสำรวจ พบว่า ปัจจุบันเด็กๆ เริ่มสนใจที่จะเรียนรู้ การทำอาหาร เครื่องดื่มแบบง่ายๆ ที่รับประทานได้ ในชีวิตประจำวัน
 
10. กิจกรรมท่องเที่ยว  ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวในสถานที่ไกลๆ เป็นเวลาหลายวัน เพราะต้องมีการเดินทาง หรืออาจเพียงแค่ไปเที่ยวตามสวนสาธารณะ ตามแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนต่างๆทั้งน้ำตก ภูเขา   สวนน้ำ สวนสัตว์ ก็เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองส่วนหนึ่งเลือกจะทำ เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้ลูกๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆ ความเหมาสม ของช่วงวัย มีผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ จินตนาการ สติ ปัญญา ร่างกาย จิตใจคุณพ่อคุณแม่ ลองเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับวัยของลูกและเวลา   ใน 10 กิจกรรม ที่นำเสนอ ไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลย  ผู้ปกครองควรให้เวลาและเลือกสรรกิจกรรม ที่เหมาะสมกับลูกๆ

ปฏิทิน

โพสต์ล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120