เปิดสวนราษฎร์ภิรมย์ สวนชุมชนพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ของชาว กทม.

เว็บไซต์ออกมาเล่น ชวนคุณพ่อคุณแม่พาคุณลูกออกมาเล่นกัน กับพื้นที่ชวนเล่นในสวนสาธารณะแห่งใหม่ของชาวกรุงฯ เมื่อเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม เปิด “สวนราษฎร์ภิรมย์” เพื่อเปิดให้บริการประชาชนในด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมนันทนาการ ประกอบด้วย ลานกีฬา ลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น สถานีออกกำลังกายกลางแจ้ง เส้นทางเดิน – วิ่งออกกำลังกาย อาคารสุขาสาธารณะ ศาลาพักผ่อนและจัดพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ รายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่พร้อมตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับและการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม

 “สวนราษฎร์ภิรมย์” มีความหมายว่า สวนสาธารณะแห่งความรื่นรมย์ของประชาชน เป็นหนึ่งในสวนแห่งที่ 35 ของกรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา ในเขตหนองจอก สวนแห่งนี้สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครได้ประสานสำนักงานเขตหนองจอก ขอใช้ที่ดินบริเวณซอยสุวินทวงศ์ 47 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก ก่อสร้างสวนสาธารณะ ซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีถนนตัดผ่าน ทำให้พื้นที่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านทิศตะวันออก เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา และด้านทิศตะวันตก เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 6 ตารางวา และได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะดังกล่าวในรูปแบบสวนชุมชน ภายใน “สวนราษฎร์ภิรมย์” ประกอบด้วย ลานกีฬา ลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น สถานีออกกำลังกายกลางแจ้ง เส้นทางเดิน – วิ่งออกกำลังกาย ระยะทาง 400 เมตร อาคารสุขาสาธารณะ ศาลาพักผ่อนและจัดพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่พร้อมตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับและการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ซึ่งเป็น 1 ใน 19 ภารกิจ ผลักดันทันที คือ การปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา

 เดิมพื้นที่ของ “สวนราษฎร์ภิรมย์” แห่งนี้เป็นที่ดินรกร้างยังไม่ได้รับการพัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามาสำรวจและเข้าทำการพัฒนา จัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ ให้ประชาชนในย่านหนองจอกได้ใช้พักผ่อน ออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สอดคล้องกับนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศของกรุงเทพฯ ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องของการเปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมให้เป็นพื้นที่ชุมชนสามัคคี สร้างสุขภาวะดีเพื่อชีวิต และภารกิจ การปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราช ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องของการปลูกป่าว่า “ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” ทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีสวนสาธารณะ และพื้นที่ที่สีเขียว จำนวน 7,568 แห่ง โดยมีพื้นที่รวมกัน จำนวน 21,985 ไร่

 สวนราษฎร์ภิรมย์แห่งนี้ นับเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ที่กรุงเทพมหานครมอบให้กับประชาชน เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและการจัดกิจกรรมนันทนาการ ของชาวชุมชนในพื้นที่หนองจอก และพื้นที่ใกล้เคียง โดยเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. พร้อมเปิดให้บริการประชาชนในแล้ววันนี้

 ที่มา : http://office.bangkok.go.th/publicpark/pr_2017_04_11-2.asp
http://www.mtoday.co.th/9825

 

ปฏิทิน

โพสต์ล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120