ล่าไข่มังกร

การทำกิจกรรมแบบกลุ่ม  เป็นเคล็ดลับการสร้างความสนุกให้กับผู้เข้าร่วม ส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ พบว่าการขาดกิจกรรมทางกายเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่ 30% โรคที่เกี่ยวเน้องกับหัวใจ 27% โรคเบาหวาน 25% มะเร็งลำไส้ 21% มะเร็งเต้านม 10% เสียชีวิตก่อนวัย และ 6% โรคหลอดเลือดหัวใจ  

เอาละคะเพื่อลดปัจจัยที่จะนำไปสู่โรคต่างๆ เราออกมาเล่นกันเถอะ จะเล่นกันเป็นห้องเรียน เล่นกันเป็นครอบครัว กิจกรรมนี้ก็เหมาะค่ะ

 

วัสดุ/อุปกรณ์ 

  1. ลูกโป่ง (เท่าจำนวนกลุ่มที่เล่น)กระบอกสูบลูกโป่ง ยางรัด 
  2. นกหวีด
  3. เก้าอี้ (เท่าจำนวนกลุ่มที่เล่น) ถ้าไม่มีก็นั่งกับพื้นได้

 วิธีเล่น

  1. ให้ผู้เข้าร่วมแบ่งเป็น 2-4 กลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน ตั้งแถวตอนเรียงลึกแล้วนั่งลง จากนั้นเอาเก้าอี้วางไว้ท้ายแถว กลุ่มละ 1 ตัว
  2. ให้คนที่อยู่หัวแถวถือลูกโป่งเมื่อผู้นำกิจกรรมเป่านกหวีด คนหัวแถว ส่งข้ามศีรษะต่อให้กับคนที่อยู่ข้างหลังโดยห้ามหันไปมอง
  3. เมื่อลูกโป่งส่งไปถึงคนสุดท้าย ให้คนสุดท้ายขึ้นไป ยืนบนเก้าอี้ หรือ ลุกยืนขึ้นแล้วส่งลูกโป่งให้กับเพื่อนเพื่อส่งกลับมายังด้านหน้า
  4. เมื่อส่งมาถึงคนแรก ก็ให้คนแรกยืนขึ้นพร้อมกับส่งเสียง เฮ้! ดังๆ ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ

กติกา

  1. ขณะส่งลูกโป่งห้ามหันหลังไปมองเพื่อน หากแอบดูปรับแพ้ในรอบนี้แต่ถ้าลูกโป่งหลุดออกจากแถวก็ให้คนที่ทำหลุดนั้นเก็บคืนมา แล้วจึงส่งต่อได้
  2. เล่นในลักษณะเช่นนี้ 3 รอบ ถ้ากลุ่มใดชนะ 2 ใน 3 ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ แล้วอาจจะไปแข่งชิงชนะเลิศกับกลุ่มอื่นๆ ต่อไป  

 

ความตื่นเต้น และสนุกสนาน โดยเฉพาะเมื่อมีทีมแข่งขันมากกว่า 2 ทีม จะทำให้สนุก  และเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ  รักษากติกาในสังคม และไม่เป็นคนขี้โกงเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ เกมนี้จะเล่นกันเป็นครอบครัว เมื่อมีการทำกิจกรรมร่วมกัน หรือคุณครูจะพาเด็กๆเล่นก็ได้ค่ะ สนุกไปอีกแบบ เป็นกิจกรรมระดับเบา  ซึ่งเป็นชั่วโมงสะสมการมีกิจกรรมทางกายให้กับเด็กๆ ได้เช่นกันค่ะ  

  

 

ที่มา :

ดัดแปลงจากกิจกรรมของ PCG Training Team

ปฏิทิน

โพสต์ล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120