60 นาทีเล่นทุกวัน ทำแล้วเวิร์ก

ข้อดีของการเล่นที่คุณอาจไม่รู้

1)หน่วยงานด้านสุขภาพในอังกฤษและอเมริกาบอกตรงกันว่า การออกแรงขยับตัวอย่างเพียงพอ ทำให้ผลการเรียนดีขึ้นถึงร้อยละ 40

2)การสำรวจเด็กเกรด 5, 7, และ 9 ในอเมริกาเกือบล้านคน พบว่าเด็กที่เข้าร่วมโครงการเพื่อฝึกฝนความฟิตของร่างกาย (Fitnessgram) ทำคะแนนสอบวัดระดับ SAT-9 ได้สูงกว่าเด็กกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการ

3)การเล่นช่วยให้เด็กมีความจำดีขึ้น แก้โจทย์ปัญหาโดยเฉพาะคณิตศาสตร์เร็วขึ้น มีสมาธิสูง รวมถึงช่วยลดพฤติกรรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น อาการเหม่อลอย

4)เด็กที่ออกมาเล่นมีโอกาสเกิดภาวะอ้วนลดลงร้อยละ 10

5))ลดโอกาสการเข้าถึงปัจจัยเสี่ยง เช่น บุหรี่ ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น

6)ค่าใช้จ่ายการรักษาสุขภาพลดลง

7)ลดโอกาสในการเกิดโรคหัวใจ เส้นเลือดสมองตีบ มะเร็ง และเบาหวาน

อ้างอิง: Sport for All, Play for Life: A Playbook to Get Every Kid in the Game. By Sports & Society Program with support from the Robert Wood Johnson Foundation. Published by the Aspen Institute.

ปฏิทิน

โพสต์ล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120