จัดพื้นที่ให้เด็กเล่น

ไอเดียจัดพื้นที่ในโรงเรียนสำหรับกระตุ้นให้เด็กเล่น

หลายโรงเรียนอาจมีข้อจำกัดในด้านพื้นที่ เช่น ไม่มีสนามฟุตบอล หรือโรงยิมให้เด็กเล่น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นโจทย์ที่มาท้าทายทั้งคุณครูและผู้บริหารโรงเรียน แต่เราสามารถหาวิธีที่เหมาะสมในการเอาชนะข้อจำกัดด้านพื้นที่ได้ โดยปรับเปลี่ยนพลิกแพลงทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยู่แล้ว

>ระดมความคิด: ระดมพลครูและทีมผู้บริหารเดินสำรวจโรงเรียนให้รอบ ลองหยุดมองหาว่ามีพื้นที่ไหนบ้างให้เด็กวิ่งเล่นได้ ไม่จำเป็นต้องสร้างโรงยิมหรือสนามฟุตบอลใหม่เสมอไป มีตัวอย่างจากโรงเรียนในอังกฤษที่ปรับใช้พื้นที่ระเบียงทางเดินในอาคารให้เด็กเล่นกระโดดยาง หรือเต้นรำได้

>ปรับเปลี่ยนชั้นเรียนใหม่: ใช้ประโยชน์จากชั้นเรียนที่มีอยู่แล้ว โดยอาจออกแบบชั้นเรียนให้เคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้ได้ง่ายขึ้น ขณะที่ตอนกลางวันก็สร้างสรรพื้นที่ตรงกลางห้องให้เป็นพื้นที่ว่าง หรือคุณครูอาจอนุญาตให้เด็กนั่งหรือยืนได้ตามสะดวกในชั่วโมงสอน หัวใจสำคัญคือ ต้องมองหาไอเดียใหม่ๆ และอย่าห้ามเด็กว่า “ทำไม่ได้”

>ออกแบบตารางเรียนที่เอื้อต่อการเคลื่อนที่: ลองจัดตารางเรียนให้เด็กได้เคลื่อนย้าย เช่นคาบนี้เรียนตึกนี้ คาบต่อไปต้องย้ายไปเรียนอีกตึก แต่ทั้งนี้คุณครูและผู้บริหารต้องเผื่อเวลาให้เด็กเดินโดยไม่รีบเร่งมากเกินไป

ปฏิทิน

โพสต์ล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120