Tips ชวนเด็กเล่นยังไงดี

ลดเวลาติดจอสำหรับเด็ก

- เวลารับประทานอาหารเป็นเวลาครอบครัว ควรปิดโทรทัศน์

- ปิดโทรทัศน์เมื่อรายการที่ตั้งใจจะดูจบลง

- ตั้งข้อจำกัดและกฎในการดูโทรทัศน์ (รวมถึงหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ )

- ไม่ควรมีโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ในห้องนอนของเด็ก

- ฟังเพลงหรือนิทานแทนการดูโทรทัศน์

ที่ไหนก็เล่นได้

พื้นที่เล่น ไม่ได้มีแค่ที่สนามเด็กเล่น ผู้ปกครองสามารถจัดสรรพื้นที่ในบ้าน หรือประยุกต์พื้นที่ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เล่นของเด็กได้ หัวใจสำคัญคือต้องคำนึงความแตกต่างทางเพศ บุคลิกภาพ ความสามารถทางกาย และความต้องการพิเศษของเด็ก

ไอเดียจัดพื้นที่

ในบ้าน : ไม่ว่าบ้านขนาดจะเล็กหรือใหญ่ ถ้าจัดสรรพื้นที่ดีๆ ก็สามารถเพิ่มมุมให้เด็กกระโดดเชือก หรือตีลังกาได้

ชุมชน : ลองหารือชุมชนเพื่อจัดสรรพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมวันหนึ่งวันในรอบสัปดาห์ เช่น กิจกรรมปิดถนนเส้นเล็กในชุมชน ให้เด็กได้วิ่งไล่จับ หรือเล่นการละเล่นไทยอื่นๆ เช่น มอญซ่อนผ้า ม้าก้านกล้วย

พื้นที่ว่างในชุมชน : ชุมชนสามารถจัดการพื้นที่ให้สะอาดและปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้เด็กออกมาเล่นกิจกรรมที่หลากหลายในเวลาว่างได้

ธรรมชาติรอบตัว : ในชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ผู้ปกครองควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นกับธรรมชาติรอบตัว การห้อยโหนหรือปีนป่ายต้นไม้ จะช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะทั้งกาย สังคม และสมอง

ปฏิทิน

โพสต์ล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120