Active Play ให้ได้ผล

จัดเวลาเล่น 60 นาที+

องค์การอนามัยโลกแนะนำว่า ในแต่ละวัน เด็กควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง-หนัก อย่างน้อยที่สุด 60 นาที หรือมากกว่านั้น อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ หรือสะสมปริมาณรวมของพลังงานที่ใช้อย่างน้อย 200 kcal/วัน (เทียบกับการเดิน 3.2 กม./วัน หรือเดิน 60 นาที) 60 นาทีนี้สามารถแบ่งช่วงเวลาเล่นเพื่อสะสมให้ครบ 60 นาที/วันได้ โดยใช้หลัก 10-20-30 เช่นมีกิจกรรมตอนเช้า 10 นาที, กิจกรรมระหว่างวันหรือพักเที่ยง 20 นาที, และกิจกรรมตอนเย็นอีก 30 นาทีก็ได้

สูตรแบ่งเวลาเล่น : 10-20-30

  • 10 นาที ก่อนเข้าเรียน เช่น เดินหรือปั่นจักรยานไปโรงเรียน ออกกำลังกายประกอบเพลง วิ่งไล่จับก่อนเข้าชั้นเรียน
  • 20 นาที ระหว่างวัน เช่น วิ่งเล่น เตะฟุตบอล ปีนป่าย กระโดดหนังยางเล่นเกมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย
  • 30 นาที หลังเลิกเรียน เช่น ว่ายน้ำ ปั่นจักยาน เต้น วิ่งจ็อกกิ้ง เต้นแอโรบิก วอลเลย์บอล

ปฏิทิน

โพสต์ล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120